̠ ɠ ֻ ( ... .doc)

        ,          ( ... .doc)

- , ɻ ( ... .doc)


 
 
©   « ».
- " "